Fitch Rating халықаралық агенттігі 2023-жылғы 8 ақпанында "Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі" АҚ-ның  рейтингтерін  «ВВВ+» деңгейіңде растады, болжамы «Тұрақты»:  Fitch Rating халықаралық агенттігі "Алматы қаласындағы Қытай Сауда-өнеркәсіп Банкі" АҚ-ның шетел және ұлттық валютасындағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді  рейтингтерін (ЭДР) «ВВВ+» деңгейінде «Тұрақты» болжаммен растады.